Empresa d'enginyeria especialitzada en el
desenvolupament de projectes d'urbanisme
i obra civil, direccions d'obra i coordinacions
de seguretat i salut.
Empresa de ingeniería especializada en el desarrollo de proyectos de urbanismo y obra civil, direcciones de obra y coordinaciones de seguridad y salud.